Branchevereniging VVE Beheerders (BVVB)

De Branchevereniging VVE Beheerder (BVVB) is in 2012 opgericht als gevolg van een groeiende vraag vanuit de branche om te zorgen voor professionalisering en kennisvergroting bij VVE Beheerders. De BVVB ziet toe op de kwaliteit van het beheer van de VVE’s door haar leden en ondersteunt haar leden waar nodig met advies.

Via de BVVB zijn wij aangesloten bij een collectieve bemiddelingsvergunning van de AFM. Het collectief vergunningsnummer is AFM-12043832 en is geregistreerd onder KIFID-300.016421. Onze bijbehorende dienstenwijzer kunt u hier downloaden.

VVE Belang

Wij zijn aangesloten bij VVE Belang, de organisatie die landelijk de belangen van VVE’s behartigt en de veranderingen in wet- en regelgeving in de gaten houdt. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten om actuele ontwikkelingen te delen met haar leden. Ook wordt er periodiek een magazine uitgegeven.